Büyükelçi

Büyükelçi (ambassador)

Görevli bulunduğu yabancı ülke nezdinde, kendisini belirli bir görev ile görevlendirerek gönderen devlet başkanı adına iş görmeye bütünüyle yetkilendirilmiş, diplomatik hiyerarşide en yüksek rütbeli elçi.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat