Büyük Kuram

Büyük Kuram (grand theory)

Sosyal hayatın tüm yönlerini aynı yetkinlikte açıklayabileceği varsayımına dayalı olarak geliştirilen teori.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat