Bürokratik Kollektivizm

Bürokratik Kollektivizm (bureaucratic collectivism)

Sosyalizme geçiş için bir ön aşama olarak görülen proleterya diktatörlüğünün, teoride sunulduğu gibi üretim araçlarını toplumsallaştırmak yerine sadece devletleştirdiğini, böylece de bürokratik güce sahip uzman, teknisyen ve yöneticilerden oluşan yeni bir sınıfın artık değere el koymasına imkân sağlayarak değişik bir sömürü mekanizması ortaya çıkardığını savunan görüş. (B. Rizzi)

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat