Bilimsel Determinizm

Bilimsel Determinizm (scientific determinism)

Bilimsel araştırma ve açıklamaya konu olan her şeyin bir nedene dayandığı, bilimin amacının da bu nedenleri ve olaylar arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklamak olduğu görüşü.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat