Bilimsel Deney

Bilimsel Deney (scientific experiment)

Sebep-sonuç ilişkilerini anlayabilmek için, belirli ilişkilerin amaçlı olarak gözlenmesi, bu gözlemde elde edilen sonuçların nedensel yahut başka türlü bir ilişki gösterip göstermediğinin öğrenilebilmesine yönelik olarak, olayların benzer suni ortamlar oluşturularak tekrarlanması.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat