Bilim Sosyolojisi

Bilim Sosyolojisi (sociology of science)

Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan ilişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini inceleyen disiplin.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat