Beşeri Sermaye Hakkında Bilgi

Beşeri Sermaye (human capital)

1. İnsanların üretim sürecine daha verimli bir şekilde katılmaları, daha üretken hale gelmeleri ve bunun sonucu olarak da daha üst düzeyde gelir sağlayabilmelerini mümkün kılan; eğitim ve öğretim süreciyle kazanılmış nitelik, bilgi, beceri ve yetenekler bütünü. 2. Daha genel anlamda bir toplumun sahip olduğu nitelikli işgücü toplamı.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat