Nizam-ı Cedid

Nizam-ı Cedid Geniş anlamda, Sultan III. Selim"in Osmanlı İmparatorluğu"nu Batılı usüllerle yeniden düzenlemek amacıyla giriştiği reform (ıslahat) hareketlerine verilen (yeni düzen) addır.Dar anlamda ise, bu hareketin bir bölümü olarak yeniçeri ocağının yanı sıra ve ileride onun yerine geçmek üzere Avrupa usulüne göre kurulan yeni ordu anlamındadır.

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat