Töredir Hanım

Töredir Han’ım

Bir defasında da, Karacahisar"ın fethinden sonra ku­rulan pazardaki esnaftan vergi alınması yolunda, Os­man Gazi"ye Germiyan"dan birisi gelerek teklif verdi. Ve şöyle dedi:

-Han"ım bu töredir, bütün memleketlerde vardır ki padişah alır.

Osman Gazi sordu:

-Allah mı buyurdu? Yoksa beyler mi yaptılar?

O adam:

-Töredir Han"ım. Geçmişten kalmıştır, dedi.

Osman Gazi çok öfkelendi:

-Bir kişinin kazandığı başkasının olur mu? Kendi malı olur. Ben onun malına ne koydum ki bana akçe ver, diyeyim. Bre kişi, var git. Artık bu sözü bana söy­leme de sana zararım dokunmasın." dedi. "Bizim vilayetimizde üç lokma helal vardır. Biri madenIer, biri ver­gi, biri de savaşlarda alınan ganimettir. Bizim askeri­miz, gazi askeridir. Şimdi bunlara helal lokma gerektir. Kim askerine haram lokma yedire, o asker haram yiyen olur. Haram yiyenin de vefası olmaz, diye ekledi.

İşte, Padişahın hak gelirden başkasına iltifat etmediği görülmektedir. Bu yaklaşım ise, Osmanlı"yı cihan devleti yapmıştır.

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat