Kapat

Ateşten Yer Talepi

Ateşten Bir Yer Talebi

Uzun müddet açıkta kalan bir kadı, Emir Buhari Hazretlerine müracaat ederek bir makama tayini için kazasker efendiye bir tavsiyename yazmasını rica eder.

Hazret-i Emir:

"Peki!" deyip derhal şu mealde bir tezkire yazar:

"Duacınızın mektubunu getiren, Cehennem"den bir hasır serecek kadar yer talebinde bulunduğundan, mes"ulüne müsaade buyurulması rica olunur."

 

Döküman Arama

Başlık :