Mysql Kullanici Yetkilerini Kaldirma

Mysql Kullanici Yetkilerini Kaldirma Genel kullanimi REVOKE YETKILER ON veritabani FROM kullanici_adi@makine_adi; Mysql kullaniici yetkileri REVOKE ile kaldirilabilir. Ornegin galkan kullanisinin localhosttan baglanabildigi deneme veritabani icin insert ve select yetkileri oldugu varsayilsin . insert yetkisini kaldirmak icin mysql> REVOKE insert on deneme.* FROM galkan@localhost; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> FLUSH PRIVILEGES; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat