SIMPLE PRESENT TENSE

SIMPLE PRESENT TENSE  GENİŞ ZAMAN )

Third person singular (Üçüncü tekil şahıslar)

Note:

he, she, it: üçüncü tekil şahıslarında fiilin sonuna -s: eklenir.he wants, she needs, he gives, she thinks. Olumsuz ve soru şekillerinde DOES yardımcı fiili eklenir + fiil yalın haldedir.He wants. Does he want? He does not want. Sonu -y ile biten fiillerde -s eklenirken -y kalkarak -i"ye dönüşür ve böylece -ies olarak kullanılır:fly - flies, cry - criesİstisna: -y den önce sesli harf varsa bu değişiklik olmaz:play - plays, pray - prays Sonu -ss, -x, -sh, -ch ile biten fiillere -es eklenir:he passes, she catches, he fixes, it pushes Examples:1. Third person singular with s or -esa. He goes to school every morning.b. She understands English.c. It mixes the sand and the water.d. He tries very hard.e. She enjoys playing the piano.

2. Simple present, form

Example: to like, present simple

Olumlu

Soru

Olumsuz

I like

Do I like ?

I do not like.

You like

Do you like?

You don"t like.

he, she, it likes

Does he, she, it like?

He, she, it doesn"t like.

we like

Do we like?

We don"t like.

you like

Do you like?

You don"t like.

The simple present şunlar için kullanılır:

Alışkanlıkları, değişmez gerçekleri, tekrarlanan hareketleri ya da sabit durumları, duygu ve dilekleri ifade etmek için:I smoke (alışkanlık); I work in London (değişmeyen, sabit bir durum); London is a large city (gerçek) Talimatlar ya da yön tarifleri için :You walk for two hundred metres, then you turn left. Şimdi ve gelecekte saatleri belirlenmiş düzenlemeler için:Your exam starts at 09.00 after, when, before, as soon as, until gibi bağlaçlardan sonra gelecek zaman ifadelerinde:He"ll give it to you when you come next Saturday.

DİKKAT! The simple present şimdi, şu anda, içinde bulunduğumuz zamandaki olayları anlatmak için kullanmayınız.. Bunun için bakınız Present Continuous Tense.

Examples:

For habitsHe drinks tea at breakfast.She only eats fish.They watch television regularly. For repeated actions or events We catch the bus every morning.It rains every afternoon in the hot season.They drive to Monaco every summer. For general truthsWater freezes at zero degrees.The Earth revolves around the Sun.Her mother is Peruvian. For instructions or directionsOpen the packet and pour the contents into hot water.You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford. For fixed arrangementsHis mother arrives tomorrow.Our holiday starts on the 26th March With future constructionsShe"ll see you before she leaves.We"ll give it to her when she arrives.

Döküman Arama

Başlık :

Baybal Değirmen Mak.San.Tic.Ltd.ŞtiKapat