java operatörleri

java operatörleri Operatörler Java"da bulunan operatörler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kategori Operatör Aritmetik + - * / % İlişkisel < > >= <= == != && || Bit işlemeri & | ^ << >> >>> ~ &= |= ^= Artırma ++ Azaltma -- Aşağıda iki değişken tanımlanıp, bunlara değer atanıyor. Daha sonra ise bu iki değişkenin içeriği toplanıyor: int x,y ; x= 3 ; y=4 ; int z=x+y ; Z "nin değeri yedidir. Operatörlerin öncelik sırası aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. [] () ++ - ! ~ * / % + - << >> >>> < > <= >= == != & ^ | && || = ve diğerleri Bit işlemleri

Döküman Arama

Başlık :

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat