Checking for installed server components

Checking for installed server components (ing) Sunucunuzda çalıştırdığınız zaman birçok bileşenin kontrolünü yapan bir asp kodu.Kodları .asp uzantılı bir sayfaya kayıt edip çalıştırmanız yeterlidir.     Dim  aComponents(68)    aComponents(1) = "ADODB.Command"    aComponents(2) = "ADODB.Connection"    aComponents(3) = "ADODB.Recordset"    aComponents(4) = "ADODB.Stream"    aComponents(5) = "ADOX.Catalog"    aComponents(6) = "AspDNS.Lookup"    aComponents(7) = "ASPExec.Execute"    aComponents(8) = "AspHTTP.Conn"    aComponents(9) = "AspImage.Image"    aComponents(10) = "AspMX.Lookup"    aComponents(11) = "AspNNTP.Conn"    aComponents(12) = "AspPing.Conn"    aComponents(13) = "AspSock.Conn"    aComponents(14) = "CDO.MESSAGE"    aComponents(15) = "CDONTS.NewMail"    aComponents(16) = "Dundas.Mailer"    aComponents(17) = "Dundas.PieChartServer"    aComponents(18) = "Dundas.PieChartServer.2"    aComponents(19) = "Dundas.Upload"    aComponents(20) = "Dundas.Upload.2"    aComponents(21) = "Dundas.UploadProgress"    aComponents(22) = "ECHOCom.Echo"    aComponents(23) = "GuidMakr.GUID"    aComponents(24) = "ImgSize.Check"    aComponents(25) = "ixsso.Query"    aComponents(26) = "ixsso.Util"    aComponents(27) = "JMAil.Message"    aComponents(28) = "JMail.POP3"    aComponents(29) = "JMail.SMTPMail"    aComponents(30) = "JRO.JetEngine"    aComponents(31) = "Microsoft.DiskQuota.1"    aComponents(32) = "microsoft.XMLDOM"    aComponents(33) = "Microsoft.XMLHTTP"    aComponents(34) = "MSWC.AdRotator"    aComponents(35) = "MSWC.BrowserType"    aComponents(36) = "MSWC.ContentRotator"    aComponents(37) = "MSWC.Counters"    aComponents(38) = "MSWC.IISLog"    aComponents(39) = "MSWC.MyInfo"    aComponents(40) = "MSWC.MyInfo"    aComponents(41) = "MSWC.NextLink"    aComponents(42) = "MSWC.PageCounter"    aComponents(43) = "MSWC.PermissionChecker"    aComponents(44) = "MSWC.Status"    aComponents(45) = "MSWC.Tools"    aComponents(46) = "MSXML.DomDocument"    aComponents(47) = "MSXML2.DOMDocument"    aComponents(48) = "MSXML2.DOMDocument.3.0"    aComponents(49) = "Msxml2.FreeThreadedDOMDocument.3.0"    aComponents(50) = "MSXML2.ServerXMLHTTP"    aComponents(51) = "MSXML2.ServerXMLHTTP.3.0"    aComponents(52) = "MSXML2.XSLTemplate"    aComponents(53) = "Persits.Grid"    aComponents(54) = "Persits.Jpeg"    aComponents(55) = "Persits.MailSender"    aComponents(56) = "Persits.Upload"    aComponents(57) = "Persits.Upload.1"    aComponents(58) = "Persits.UploadProgress"    aComponents(59) = "POP3svg.Mailer"    aComponents(60) = "Scripting.Dictionary"    aComponents(61) = "Scripting.FileSystemObject"    aComponents(62) = "Scriptlet.TypeLib"    aComponents(63) = "SMTPsvg.Mailer"    aComponents(64) = "SOFTWING.AspTear"    aComponents(65) = "VBScript.RegExp"    aComponents(66) = "WinHttp.WinHttpRequest.5.1"    aComponents(67) = "WScript.Network"    aComponents(68) = "WScript.Shell"    Response.write("Installed components:")    On Error Resume  Next    For  i=1 To  Ubound(aComponents)        Set  obj = Server.CreateObject(aComponents(i))    if  err.number = 0  Then    Set  obj =  nothing    Response.write(aComponents(i) & "")    End  if    err.clear    next    %>

Döküman Arama

Başlık :

Ozan MakinaKapat