DNS Lookup

DNS Lookup (ing) Bu kod ile girdiğiniz domain isminin bağlı olduğunu host adresinin IP numarasını görebilirsiniz.Kodu .aspx uzantılı sayfa olarak kayıt edip ASP.NET destekli sunucuda çalıştırmanız yeterlidir Sub getIp(sender As Object, e As System.EventArgs)  Dim i as Integer      If Page.IsPostBack then  Try    Dim hostInfo As IPHostEntry = Dns.GetHostByName(txtHost.Text)    lblInfo.Text = "IP: " & hostInfo.AddressList(0).toString  Catch    lblInfo.Text = "Could Not Resolve Host"  End Try  End IfEnd Sub

Döküman Arama

Başlık :

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat